Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Organizarea bisericii

ACTIVITĂŢI SOCIAL – FILANTROPICE (PROIECTE)

Parohia Boteanu-Ienii este permanent preocupată și de cei aflaţi în suferinţă, acordând ajutoare materiale și asistență socială persoanelor cu mijloace de trai reduse sau cu nevoi speciale.

Printre proiectele imediate ale parohiei se numara lucrari ample de renovare și modernizare a sfântului lăcaș. La ora actuală, biserica este sărăcită de partea ei reprezentativă – turlele – care prin formele lor suple înfrumusețau în trecut  întreaga construcţie. Cele trei turle au fost grav afectate la cutremurul din 10 noiembrie 1940. Pentru preîntâmpinarea prăbușirii lor, consiliul parohial din acea vreme a hotărât demolarea lor până aproape de cota bazelor, reparațiile dând bisericii înfățișarea pe care o vedem în prezent. Așadar, refacerea turlelor este cerută imperios atât de necesităţi de ordin funcţional cât și estetic  - sistem de ecleraj, înălţime specifică locaşurilor de cult ortodoxe. Finalizarea acestei importante acțiuni atrage după sine și alte lucrări menite să confere bisericii Boteanu-Ienii proporții armonioase și aspectul demn de un sfânt lacas valoros prin rolul său, prin  vechimea istoriei sale și prin așezarea sa ultracentrală, în imediata apropiere a unor edificii reprezentative pentru trecutul și viața culturală a Bucureștiului.

Toate aceste lucrări vor fi finanţate de Primăria Sectorului 1, prin Serviciul de Investiţii.

Următorul proiect de viitor are în vedere modernizarea sfântului lăcaș prin construirea în curtea bisericii a unui centru cultural și social. Odată cu acesta, va fi înălțat și un ansamblu architectural în care vor funcționa o clopotniță, un lumânărar și o capelă.

ACTIVITĂŢI   CULTURALE  SI MISIONARE

Situată în centrul capitalei, în imediata apropiere a Muzeului Theodor Aman, a Bibliotecii Central Universitare și a Ateneului Roman, biserica este frecventată de credincioși din întregul oraș, de  oameni de cultură și de turiști străini carora li se oferă întotdeauna explicațiile solicitate. Biserica Boteanu-Ienii este deschisă de luni pana duminica, cu program între orele 8-20, iar în zilele sărbătorilor religioase, se închide mai târziu, după terminarea slujbelor.

 În fiecare duminică şi sărbătoare, în cadrul Sfintei Liturghii, se predică şi se explică pericopa evanghelică din ziua respectivă. Lămuriri necesare se oferă și la oficierea Sfintelor Taine şi Ierurgii - Botezuri, cununii, Sf. Maslu, etc. Aprofundarea cunoștintelor despre Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură se realizează în timpul catehezelor organizate de către preotul paroh. Dorința de cunoaștere din partea credincioșilor, seriozitatea temelor puse în discuție și  caracterul vivace al catehezelor au facut ca acestea să figureze în programul săptămânal, sub numele de seri duhovnicești.

Biserica Boteanu – Ienii a devenit, de aproximativ o jumatate de secol, un lăcaș renumit în București și datorită slujbelor înfrumusețate de  vocile slujitorilor, dar mai ales ale celor din corurile bărbătești sau mixte prin a căror prezență alternativă, dar neîntreruptă, s-a păstrat în sfântul lăcaș tradiția muzicii bisericești cântate profesionist. De altfel, muzica sacră se află în centrul atenției proiectelor culturale inițiate în cadrul parohiei. Încărcătura duhovnicească a praznicelor sau a perioadelor de post este completată prin concertele cu repertoriu religios susținute de diferite ansambluri corale profesioniste.