Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/boteanu/public_html/include/config.php on line 37
Organizarea bisericii - Boteanu

Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Organizarea bisericii

ACTIVITÄ‚Å¢I SOCIAL – FILANTROPICE (PROIECTE)

Parohia Boteanu-Ienii este permanent preocupată È™i de cei aflaÅ£i în suferinţă, acordând ajutoare materiale È™i asistență socială persoanelor cu mijloace de trai reduse sau cu nevoi speciale.

Printre proiectele imediate ale parohiei se numara lucrari ample de renovare È™i modernizare a sfântului lăcaÈ™. La ora actuală, biserica este sărăcită de partea ei reprezentativă – turlele – care prin formele lor suple înfrumuseÈ›au în trecut  întreaga construcÅ£ie. Cele trei turle au fost grav afectate la cutremurul din 10 noiembrie 1940. Pentru preîntâmpinarea prăbuÈ™irii lor, consiliul parohial din acea vreme a hotărât demolarea lor până aproape de cota bazelor, reparaÈ›iile dând bisericii înfățiÈ™area pe care o vedem în prezent. AÈ™adar, refacerea turlelor este cerută imperios atât de necesităţi de ordin funcÅ£ional cât È™i estetic  - sistem de ecleraj, înălÅ£ime specifică locaÅŸurilor de cult ortodoxe. Finalizarea acestei importante acÈ›iuni atrage după sine È™i alte lucrări menite să confere bisericii Boteanu-Ienii proporÈ›ii armonioase È™i aspectul demn de un sfânt lacas valoros prin rolul său, prin  vechimea istoriei sale È™i prin aÈ™ezarea sa ultracentrală, în imediata apropiere a unor edificii reprezentative pentru trecutul È™i viaÈ›a culturală a BucureÈ™tiului.

Toate aceste lucrări vor fi finanţate de Primăria Sectorului 1, prin Serviciul de Investiţii.

Următorul proiect de viitor are în vedere modernizarea sfântului lăcaÈ™ prin construirea în curtea bisericii a unui centru cultural È™i social. Odată cu acesta, va fi înălÈ›at È™i un ansamblu architectural în care vor funcÈ›iona o clopotniță, un lumânărar È™i o capelă.

ACTIVITÄ‚Å¢I   CULTURALE  SI MISIONARE

Situată în centrul capitalei, în imediata apropiere a Muzeului Theodor Aman, a Bibliotecii Central Universitare È™i a Ateneului Roman, biserica este frecventată de credincioÈ™i din întregul oraÈ™, de  oameni de cultură È™i de turiÈ™ti străini carora li se oferă întotdeauna explicaÈ›iile solicitate. Biserica Boteanu-Ienii este deschisă de luni pana duminica, cu program între orele 8-20, iar în zilele sărbătorilor religioase, se închide mai târziu, după terminarea slujbelor.

 În fiecare duminică ÅŸi sărbătoare, în cadrul Sfintei Liturghii, se predică ÅŸi se explică pericopa evanghelică din ziua respectivă. Lămuriri necesare se oferă È™i la oficierea Sfintelor Taine ÅŸi Ierurgii - Botezuri, cununii, Sf. Maslu, etc. Aprofundarea cunoÈ™tintelor despre Sfânta TradiÈ›ie È™i Sfânta Scriptură se realizează în timpul catehezelor organizate de către preotul paroh. DorinÈ›a de cunoaÈ™tere din partea credincioÈ™ilor, seriozitatea temelor puse în discuÈ›ie È™i  caracterul vivace al catehezelor au facut ca acestea să figureze în programul săptămânal, sub numele de seri duhovniceÈ™ti.

Biserica Boteanu – Ienii a devenit, de aproximativ o jumatate de secol, un lăcaÈ™ renumit în BucureÈ™ti È™i datorită slujbelor înfrumuseÈ›ate de  vocile slujitorilor, dar mai ales ale celor din corurile bărbăteÈ™ti sau mixte prin a căror prezență alternativă, dar neîntreruptă, s-a păstrat în sfântul lăcaÈ™ tradiÈ›ia muzicii bisericeÈ™ti cântate profesionist. De altfel, muzica sacră se află în centrul atenÈ›iei proiectelor culturale iniÈ›iate în cadrul parohiei. Încărcătura duhovnicească a praznicelor sau a perioadelor de post este completată prin concertele cu repertoriu religios susÈ›inute de diferite ansambluri corale profesioniste.