Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/boteanu/public_html/include/config.php on line 37
Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul - Boteanu

Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul

Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul

Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul –  Cel mai mare om născut din femeie, rămâne în tradiÅ£ia Bisericii ca Înaintemergătorul lui Hristos.

Sfântul Prooroc Ioan s-a născut cu È™ase luni înaintea naÈ™terii lui Iisus Hristos, la Ein-Karem, aÈ™a cum atestă mai multe izvoare, în apropiere de Ierusalim. NaÅŸterea sa a fost o minune, fiind profeÅ£ită de Îngerul Gavriil în timpul slujbei oficiate la templu de tatăl său, preotul Zaharia. Mama sa, Elisabeta, înaintată în vârstă È™i stearpă, era descendentă a seminÅ£iei lui Aaron. Zaharia, tatăl său, nu a crezut în cuvântul îngerului ÅŸi, drept pedeapsă, a rămas mut până la punerea numelui fiului său.

Despre naÈ™terea minunată a Sfântului Ioan, dar È™i despre faptele sale È™i rolul pe care l-a avut în pregătirea căii pentru primirea lui Iisus Hristos, consemnează Noul Testament. Din Evanghelia după Luca, capitolul 1, aflăm că, după ce s-a petrecut Bunavestire, pe când era încă nenăscut, pruncul Ioan a săltat în pântecele mamei sale, la salutarea Mariei, Maica Domnului.

39. Åži în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Å£inutul muntos, într-o cetate a seminÅ£iei lui Iuda. 40. Åži a intrat în casa lui Zaharia ÅŸi a salutat pe Elisabeta. 41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei ÅŸi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, 42. Åži cu glas mare a strigat ÅŸi a zis: Binecuvântată eÅŸti tu între femei ÅŸi binecuvântat este rodul pântecelui tău. 43. Åži de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.”

Sfântul Ioan È™i-a început propovăduirea în pustiu unde îÅŸi boteza ucenicii. Ducea o viaţă de renunÅ£are, era îmbrăcat cu haine din păr de cămilă, mânca miere de albine ÅŸi lăcuste ÅŸi se ruga mereu. Pentru felul său de vieÈ›uire, asceÈ›ii È™i monahii l-au considerat tot timpul un exemplu de urmat.

Ca Înaintemergător al Domnului, Ioan Botezătorul a pregătit calea ÅŸi mulÅ£imile pentru primirea lui Iisus Hristos. Mesajul său principal era: "PocăiÅ£i-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!" Iar despre sine spunea:

”23. El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "ÎndreptaÅ£i calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.” (Ioan, capitolul 1)

Cei care renunÅ£au la păcate erau botezaÅ£i de Sfântul Ioan în râul Iordan. Despre botezul pe care îl înfăptuia, Înaintemergătorul spunea:

11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt ÅŸi cu foc.”

De la Sfântul Ioan, cel care a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos - "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan, capitolul 1, 29) a primit botezul în apele Iordanului È™i Mântuitorul Iisus Hristos pe când avea 30 de ani. În momentul Botezului s-a arătat Sfânta Treime.

13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. 14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, ÅŸi Tu vii la mine? 15. Åži răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aÅŸa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. 16. Iar botezându-se Iisus, când ieÅŸea din apă, îndată cerurile s-au deschis ÅŸi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel ÅŸi venind peste El. 17. Åži iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit". (Matei, capitolul 3)

În predicile sale Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul  l-a criticat, în repetate rânduri, pe regele Irod pentru faptul că s-a căsătorit cu Irodiada, fosta soÅ£ie a fratelui său vitreg, Filip. Aceast fapt i-a È™i atras întemniÅ£area. La o petrecere cu mulÅ£i oaspeÅ£i, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat în faÅ£a tatălui său vitreg, Irod, care i-a promis ca recompensă orice. La îndemnul mamei, fata a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul. Fiind ucis, capul i-a fost adus Salomeei pe tipsie, iar ea i l-a dat mamei sale. Trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost luat È™i înmormântat de ucenicii lui. Potrivit tradiÈ›iei înmormântarea a avut loc în oraÅŸul Samaria.

După scrierile istoricilor Rufinus ÅŸi Teodoret mormântul Sfântului Prooroc a fost profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul, în 362, o parte dintre moaÅŸte fiind arse. Cealaltă parte a fost dusă în Ierusalim, apoi în Alexandria, unde, la 27 mai 395, a fost aÅŸezată în biserica ce îi poartă numele.
            Despre capul Înaintemergătorului, Nichifor ÅŸi Simeon Metafrastul spuneau că ar fi fost îngropat separat, în fortăreaÅ£a Machaerus sau chiar în palatul lui Irod din Ierusalim. Astăzi, capul Sfântului se află la Roma. Fragmente din moaÅŸte se mai găsesc ÅŸi în Biserica Coptă, la mănăstirile dintre Cairo ÅŸi Alexandria.

Biserica a inchinat Sfântului Ioan Botezătorul È™ase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), naÈ™terea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima È™i a doua aflare a capului lui (24 februarie) È™i a treia aflare a capului său (25 mai).

 

Tăierea capului Sfantului Ioan Botezatorul

 

Din Evanghelie cunoaÈ™tem că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de naÈ™tere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan era întemniÈ›at în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soÈ›ia fratelui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase È™i plăcuse oaspeÈ›ilor È™i îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta, capul Botezatorului, ca răsplată.

Capul Sfantului Ioan a avut, dupa tradiÈ›ia Bisericii, o istorie aparte. El a fost de trei ori pierdut È™i de trei ori aflat. Prima È™i a doua aflare a capului sunt sărbătorite la 24 februarie, iar a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul este praznuită la 25 mai.
         Potrivit traditiei, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan Botezatorul din curtea Irodiadei È™i l-a îngropat la Ierusalim, în Muntele Eleonului, într-un vas de lut.
         Dupa un timp, un proprietar bogat È™i-a lepădat poziÈ›ia socială È™i a lăsat toată deÈ™ertăciunea acestei lumi È™i crezând în Hristos s-a făcut monah sub numele de Inochentie. Ca monah, el s-a sălășluit chiar la locul unde se afla îngropat capul Botezătorului Ioan. Dorind să-È™i zidească o chilie È™i o bisericuță, el a săpat adânc È™i a descoperit un vas de pământ în care se afla un cap. Prin descoperire dumnezeiască a aflat că este al lui Ioan Botezatorul. Când s-a apropiat de trecerea la cele veÈ™nice, spre a nu fi gasit È™i pângărit de păgânii ce se înmulÈ›iseră în zonă, el a luat capul Sfântului È™i l-a ascuns din nou în pământ, în acelaÈ™i loc.
         Capul Sfântului Ioan Botezatorul a rămas aici până în vremea SfinÈ›ilor ÎmpăraÈ›i Constantin È™i Elena, când Sfântul Ioan Botezătorul s-a arătat unor doi călugări È™i le-a poruncit să fie dezgropat cinstitul său cap. Aceasta e socotită cea dintâi aflare a sfântului cap.
          În vreme ce călugării călătoreau cu capul Sfântului într-un sac, au întâlnit un olar È™i i-au dat acestuia să ducă sacul. Din cauza lenevirii lor, Sfântul Ioan i-a cerut olarului să fugă de cei doi calugari. Ajuns acasă, olarul s-a bucurat de multe binefaceri datorită prezenÈ›ei capului proorocului, iar când È™i-a simÈ›it sfârÈ™itul, a pus capul Sfântului într-o raclă È™i l-a dăruit surorii sale.

Racla a ajuns în grija lui EustaÈ›iu, un monah arian, care locuia într-o peÈ™teră. Multe minuni s-au petrecut la această peÈ™teră. Din nefericire, EustaÈ›iu spunea că datorită puterilor sale sunt prezente minunile, oamenii neÈ™tiind ce ascunde în peÈ™tera sa. După un timp, EustaÈ›iu, È™tiind că va fi trimis în exil, a îngropat capul Sfântului Ioan Botezătorul.
        PeÈ™tera a fost locuită de niÈ™te monahi credincioÈ™i, care au ridicat în apropierea ei o mănăstire. În anul 452, arhimandritul Marcel, stareÈ›ul acelei mănăstiri, a văzut un foc mare la peÈ™tera de lângă oraÈ™ul Emesa, în timpul cântârii psalmilor. AÈ™a a aflat, în chip minunat, capul Sfântului. Aceasta este socotită a doua aflare a cinstitului cap al Botezatorului.
          În timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a fost adus în Constantinopol, de catre Sfântul Ignatie (860), în vremea împaratului Mihail. Aceasta este cea de-a treia È™i cea din urmă aflare a cinstitului cap.