Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/boteanu/public_html/include/config.php on line 37
Sf. Mare Mucenic Gheorghe - Boteanu

Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Sf. Mare Mucenic Gheorghe

Sf. Mare Mucenic Gheorghe Sf. Mare Mucenic Gheorghe Sf. Mare Mucenic Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea, în Capadocia. ParinÈ›ii săi erau oameni bogaÈ›i È™i cu mari demnități împărăteÈ™ti. DeÈ™i pe vremea aceea religia creÈ™tină era prigonită, el a primit de mic, o aleasă educaÈ›ie în spiritul iubirii lui Hristos. A fost sfătuit de parinÈ›ii săi să îmbrățiÈ™eze cariera militară, remarcându-se printre ostaÈ™ii de frunte ai armatei romane din vremea împăratului DiocleÈ›ian, ajungând tribun, comis, apoi general. Cu o tărie sufleteasca rar întâlnită È™i fugind de deÈ™ertăciunea petrecerilor uÈ™oare, care erau în floare în acea vreme, tânărul Gheorghe È™i-a dus viaÈ›a în spiritul învățăturilor creÈ™tine.

Pe atunci, religia oficială a statului era cea pagână, dar È™i numărul celor ce urmau învățătura creÈ™tină era în creÈ™tere. Gheorghe a devenit în întregime ostaÈ™ al lui Hristos, aÈ™a cum este numit È™i în cântările sfinte, tăgăduind puterea idolilor È™i refuzând să-1 recunoască pe împăratul DiocleÈ›ian ca zeu È™i domn, aÈ™a cum se intitula acesta. El privea cu adîncă mâhnire ordinele pe care le dădea împăratul păgân împotriva religiei creÈ™tine.

În primavara anului 303, când DiocleÈ›ian îÈ™i aniversa 20 de ani de conducere a imperiului, s-au organizat mari serbări în special în Nicomidia, unde se gasea È™i Sfântul Gheorghe, fiind încă în slujba împăratului. În faÈ›a tronului a fost adusă È™i o mulÈ›ime de creÈ™tini. La ordinul împăratului de a i se aduce jertfe, creÈ™tiniiau răspuns: "Noi cunoaÈ™tem doar un singur împărat, pe Hristos dătătorul de viață, cel care ne cere să iubim adevărul, cinstea È™i demnitatea È™i dacă le îndeplinim, am caÈ™tigat ceva ce n-aveÈ›i voi - sufletul È™i viaÈ›a de veci, moartea pentru lumea aceasta È™i împărăția cerurilor pentru lumea cealaltă". Atunci DiocleÈ›ian, ca o fiară în disperare, aordonat: "CreÈ™tinii să fie arÈ™i de vii!”.  În stânga crudului împărat era soÈ›ia sa, împărăteasa Priscia, care rămăsese înmărmurită, iar în dreapta lui DiocleÈ›ian statea generalul Gheorghe, cu ochii plini de lacrimi. Când văzu cum ard creÈ™tinii, Gheorghe strigă cu putere: "Și eu sunt creÈ™tin, pe tine te respect, Împărate, dar sufletul meu este al Aceluia care este Calea, Adevărul È™i ViaÈ›a". Surprins de cele spuse împăratul i-a smuls suliÈ›a È™i l-a lovit, dar Sfântul Gheorghe a rămas nevătămat. A fost apoi, aruncat în închisoare, dar nu s-a înfricoÈ™at de chinurile È™i umilinÈ›ele la care a fost supus, biruindu-le prin credinţă ÅŸi dragoste  pentru Hristos. Statornicia lui în credință, au determinat-o pe soÈ›ia împăratului să primească botezul lui Hristos, luându-È™i numele de Alexandra.

DiocleÈ›ian l-a cheamat pe Sfântul Gheorghe din închisoare, obligându-l să jertfească idolilor. El însă, a refuzat spunand: "Eu nu mă închin decât lui Hristos, Cel ce a slujit adevărului È™i Lui îi aduc ca jertfă inima È™i sufletul meu". În faÈ›a acestui răspuns, Diocletian l-a întreabat: "Ce iti da tie religia crestina, de a-i imbratisat-o si renunti la onorurile mele?", iar Sfantul Gheorghe raspunde: "Onorurile tale, imparate, sunt bune, daca servesc omului si fericirii lui, dar daca eu sunt fericit si altul nenorocit, pentru mine este un chin groaznic. As vrea ca toti sa fie ca Cel ce a fost bun, drept, milostiv si rasplata Lui a fost rastignirea". ToÈ›i au înÈ›eles atunci că Sfântul Gheorghe era un creÈ™tin convins.

Împăratul a ordonat atunci să fie aruncat într-o groapă cu var clocotind, dar Sfântul Mucenic a ieÈ™it întreg. Sfătuit de guvernatorul MagneÈ›iu, DiocleÈ›ian a poruncit ca tânărul să fie încălÈ›at în butuci de fier. Cuiele i-au străpuns tălpile È™i pe unde mergea rămâneau urme de sânge.  Adus din nou în faÈ›a împăratului, acesta l-a întreabat pe sfânt: "Cum de eÈ™ti nevătămat, dupa cele întâmplate?" Și răspunsul Sfantului Gheorghe a fost: "Nu È™tii oare că Pavel, care din prigonitorul creÈ™tinilor a ajuns apostolul cel mai vestit al lui Iisus din Nazaret, a zis: ”Nu mai traiesc eu, ci Hristos trăieÈ™te în mine?” Acest Hristos n-a venit la voia întâmplării în lume, ci a fost profetit. Iată specificul religiei creÈ™tine. Ea este plinirea legii È™i a proorocilor, pe când religiile celelalte sunt născute în istorie È™i în istorie dispar, iar creÈ™tinismul, pentru cei ce-l acceptă, este È™i pentru veacul de acum, È™i pentru cel viitor. Dumnezeirea lui Iisus a fost arătată prin Înviere, iar indumnezeirea creÈ™tinilor se face prin trăirea Evangheliei. Voi, păgânii, deÈ™i jertfiÈ›i zeilor, daÈ›i frâu liber patimilor È™i destrăbălărilor voastre".

Atunci, DiocleÈ›ian, clocotind de furie, a ordonat să i se taie capul Sfântului Gheorge È™i acest lucru s-a întâmplat la 23 aprilie 303. Trupul sfântului a fost aruncat în groapa comună a sclavilor, iar mai târziu a fost dus de un slujitor al său È™i îngropat aproape de cetatea Lida, din Palestina, locul de origine al mamei sale. Astăzi, moaÈ™tele Sfântului Gheorghe se găsesc spre cinstire într-un vechi sfânt lăcaÈ™ - Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Lida. Urmând tradiÈ›ia vechilor biserici, ea a fost clădită chiar în locul unde sfântul a fost îngropat. În interiorul ei se păstrează È™i lanÅ£ul cu care a fost legat Sfântul Gheorghe înainte de a fi dus  la martiriu.