Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/boteanu/public_html/include/config.php on line 37
Sf. Arhangeli Mihail si Gavril - Boteanu

Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Sf. Arhangeli Mihail si Gavril

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, se prăznuieÈ™te soborul cetelor sfinÅ£ilor îngeri, în fruntea cărora se află Arhanghelii Mihail ÅŸi Gavriil, denumiÅ£i în popor ÅŸi "Voievozi”.

 Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul dreptăţii ÅŸi împlinitorul legii lui Dumnezeu. În ebraică Mihail înseamnă "Cine este ca Dumnezeu?". Văzând cum a căzut vicleanul Lucifer, a lăudat cu glas pe Domnul tuturor È™i a zis: "Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?” Astfel, mumele lui devine un advertisment pentru cei care doresc să uzurpe locul lui Dumnezeu. În icoane, Sfântul Arhanghel Mihail este zugrăvit în chip de oÅŸtean purtând în mână o sabie vâlvăietoare de foc – semn al puterii dumnezeieÅŸti, dar ÅŸi al dreptăţii.  

          Despre Mihail se spune că a ars cele două cetăţi desfrânate, Sodoma ÅŸi Gomora ÅŸi a salvat pe dreptul Lot ÅŸi familia lui de la pieire. Tot el a mers înaintea poporului evreu când a ieÅŸit din Å£ara Egiptului ÅŸi a contribuit la cucerirea popoarelor cananite care erau în pământul făgăduit de Dumnezeu lui Moise. L-a ajutat È™i pe judecătorul Ghedeon să învingă în luptă. Dintotdeauna, Arhanghelul Mihail i-a ajutat pe cei nedreptăţiÅ£i. Pe cei trei tineri evrei aruncaÅ£i de babilonieni în cuptorul cu foc i-a salvat, iar pe Sfântul Apostol Petru l-a scos din închisoare.

TradiÅ£ia ne învaţă că Mihail s-a înfăţiÅŸat Sfântului Constantin cel Mare ÅŸi i-a arătat pe cer semnul Fiului Omului spunându-i: "Sub acest semn vei învinge!". Constantin l-a înfrânt în luptă pe MaxenÅ£iu ÅŸi a dobândit tronul Imperiului Roman, iar această victorie a fost atribuită tot firii luptătoare a Sfântului Mihail.

 Arhanghelul Mihail este ÅŸi simbolul judecăţii lui Dumnezeu care pedepseÅŸte păcatul ÅŸi nelegiuirea. Potrivit Apocalipsei, el va aduce biruinÅ£a finală asupra diavolului ÅŸi a slujitorilor lui.

Sfântul Arhanghel Gavriil este arhanghelul bucuriei, al blândeÅ£ii ÅŸi milei dumnezeieÅŸti, al bunelor vestiri. În Vechiul Testament, el a profeÅ£it naÅŸterea proorocilor ÅŸi a drepÅ£ilor lui Dumnezeu. Le-a vestit SfinÈ›ilor ParinÈ›ilor Ioachim È™i Ana naÈ™terea Maicii Domnului È™i i-a descoperit lui Zaharia naÈ™terea Înaintemergătorului.

Arhangleul Gavriil a făcut cunoscută lumii cea mai mare veste: întruparea ÅŸi naÅŸterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria. In limba ebraică, Gavriil înseamnă "bărbat-Dumnezeu". Numele său conÈ›ine  vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că îÈ™i va asuma firea omenească. Păstorilor le-a aratat că li S-a născut Prunc, iar pe Iosif, logodnicul Mariei, l-a întărit ca să nu se îndoiască de nimic. Arhanghelul Gavriil a călăuzit Sfânta Familie în Egipt È™i a adus femeilor mironosiÈ›e vestea Învierii Domnului.

Buna Vestire adusă de Arhanghelul Gavriil - "Iar în a ÅŸasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Åži intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eÅŸti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eÅŸti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui ÅŸi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Åži îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Åži iată vei lua în pântece ÅŸi vei naÅŸte fiu ÅŸi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare ÅŸi Fiul Celui Preaînalt se va chema ÅŸi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Åži va împărăţi peste casa lui Iacov în veci ÅŸi împărăţia Lui nu va avea sfârÅŸit. Åži a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ÅŸtiu de bărbat? Åži răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine ÅŸi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea ÅŸi Sfântul care Se va naÅŸte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Åži iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit ÅŸi ea fiu la bătrâneÅ£ea ei ÅŸi aceasta este a ÅŸasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Åži a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Åži îngerul a plecat de la ea." (Luca 1, 26-38)

Sf. Arhangeli Mihail si Gavril Sf. Arhangeli Mihail si Gavril Sf. Arhangeli Mihail si Gavril Sf. Arhangeli Mihail si Gavril