Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Hramurile bisericii

- Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
- Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
- Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
- Sfânta Mare Muceniță Varvara

Hramurile Bisericii Boteanu-Ienii se îngemănează cu istoricul sfântului lăcaș. Primul hram, cel mai vechi, este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, cu prăznuire la 29 august. În timp, s-au păstrat puține însemnări despre prima biserică sfințită cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aflăm totuși că spre sfârșitul veacului al XVII-lea, pe la anul 1682, pe hotarul de miază-noapte al Bucureștilor, Jupân Mihul a ridicat un mic lăcaș de rugă. Era din lemn și i se spunea și Biserica Bradu – Boteanu. Se pare ca numele i-a fost dat de la un brad înalt din vecinătatea bisericuței și de la mahalaua Boteanului, loc în care Jupân Mihul și-a înălțat ctitoria. O consemnare de necontestat a primului hram ne-o oferă pisania în piatră, din secolul al XVIII-lea, scrisă în chirilică și spartă în bucăți.

"Această sfântă şi dumnezeiască biserică, ce este cu hramul Tăierea Capului Sfântului loan Botezătorului şi al Sfântului Gheorghe, întâi au fost clădită de lemn de dumnealui răposatul Jupân Mihul şi acum s-au făcut de piatră şi s-au împodobit după cum se vede, cu toată cheltuiala şi osteneala dumnealui jupân Macsen, dimpreună cu frate-său Gheorghe, feciori ai răposatului jupân Grigorie Miulet, în zilele Măriei sale Ion Scarlat Grigorie Ghika Voevod, la leat 7268, Iunie în 5."

Din această pisanie se mai păstrează doar o parte prinsă în zidul exterior din dreapta ușii de intrare în biserica actuală. Alături a fost așezată și o placă pe care scrie: Comisiunea monumentelor istorice a aşezat aici în anul 1931 Pisania vechii Biserici, zidită în anul 1760 şi dăramată în 1909.

Din aceeași pisanie, aflăm, așadar, ca al doilea hram pe care îl păstrează Biserica Boteanu-Ienii este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit la 23 aprilie.  Maxem şi Gheorghe, doi dintre urmaşii primului ctitor - documentele spun că au fost chiar nepoții lui Jupân Mihul -  au înălţat în timpul lui Scarlat Vodă Ghika, la 5 iunie 1760, pe temeliile vechii ctitorii din lemn, o biserică în piatră, de proporții modeste, căreia i-au așezat și o pisanie deasupra ușii de la intrare.

Dovezi ale celor două hramuri s-au păstrat până astăzi și sub forma icoanelor – cea a Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul şi cea a Sf. Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă – aflate în prezent, în partea dreaptă a icoanelor împărătești.

La începutul secolului XX, actuala Biserică Boteanu-Ienii a primit și un al treilea hram sărbătorit la 8 noiembrie. Aflăm despre acest hram din pisania de la intrarea în biserică:

 ”Această sfântă biserică, numită şi Bradu Boteanu s-a clădit a treia oară, adăogându-i-se hramul Sfinţilor Voievozi, cu ajutorul bisericii, al Cocoanei Zinca Izvoranul şi al enoriaşilor, între anii 1908-1911. Veniţi să ne inchinăm şi să cădem la Hristos Împaratul şi Dumnezeul nostru.”

Istoria din spatele acestei inscripții ne spune că după aproximativ 150 de ani de la zidire, ctitoria în piatră a fraților Maxem și Gheorghe, a fost înlocuită cu actuala sfântă biserică de proporții monumentale, în formă de cruce bizantină și cu un adaos de pridvor la intrare.

Sfânta Mare Muceniță Varvara, cel de-al patrulea hram, praznuit la 4 decembrie, a fost adăugat actualei sfinte biserici dupa 1977. După cutremurul din acel an, prin demolarea Bisericii Ienii (sau Enei), monument istoric de la anul 1613, ce se afla vis-a-vis de hotelul Intercontinental, sectorul parohiei Ienii s-a alipit la Biserica Bradu-Boteanu. Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor a hotărât la acea vreme, pentru a se permanentiza numele bisericii Ienii, ca noua parohie să poarte numele de Biserica Boteanu-Ienii, adăugându-i-se şi hramul Sfânta Mare Muceniţă Varvara.