Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/boteanu/public_html/include/config.php on line 37
Hramurile bisericii - Boteanu

Biserica Boteanu - Ienii

București, Sector 1, Str. Boteanu nr. 8

Hramurile bisericii

- Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
- Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
- Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
- Sfânta Mare Muceniță Varvara

Hramurile Bisericii Boteanu-Ienii se îngemănează cu istoricul sfântului lăcaÈ™. Primul hram, cel mai vechi, este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, cu prăznuire la 29 august. În timp, s-au păstrat puÈ›ine însemnări despre prima biserică sfinÈ›ită cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aflăm totuÈ™i că spre sfârÈ™itul veacului al XVII-lea, pe la anul 1682, pe hotarul de miază-noapte al BucureÈ™tilor, Jupân Mihul a ridicat un mic lăcaÈ™ de rugă. Era din lemn È™i i se spunea È™i Biserica Bradu – Boteanu. Se pare ca numele i-a fost dat de la un brad înalt din vecinătatea bisericuÈ›ei È™i de la mahalaua Boteanului, loc în care Jupân Mihul È™i-a înălÈ›at ctitoria. O consemnare de necontestat a primului hram ne-o oferă pisania în piatră, din secolul al XVIII-lea, scrisă în chirilică È™i spartă în bucăți.

"Această sfântă ÅŸi dumnezeiască biserică, ce este cu hramul Tăierea Capului Sfântului loan Botezătorului ÅŸi al Sfântului Gheorghe, întâi au fost clădită de lemn de dumnealui răposatul Jupân Mihul ÅŸi acum s-au făcut de piatră ÅŸi s-au împodobit după cum se vede, cu toată cheltuiala ÅŸi osteneala dumnealui jupân Macsen, dimpreună cu frate-său Gheorghe, feciori ai răposatului jupân Grigorie Miulet, în zilele Măriei sale Ion Scarlat Grigorie Ghika Voevod, la leat 7268, Iunie în 5."

Din această pisanie se mai păstrează doar o parte prinsă în zidul exterior din dreapta uÈ™ii de intrare în biserica actuală. Alături a fost aÈ™ezată È™i o placă pe care scrie: Comisiunea monumentelor istorice a aÅŸezat aici în anul 1931 Pisania vechii Biserici, zidită în anul 1760 ÅŸi dăramată în 1909.

Din aceeaÈ™i pisanie, aflăm, aÈ™adar, ca al doilea hram pe care îl păstrează Biserica Boteanu-Ienii este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit la 23 aprilie.  Maxem ÅŸi Gheorghe, doi dintre urmaÅŸii primului ctitor - documentele spun că au fost chiar nepoÈ›ii lui Jupân Mihul -  au înălÅ£at în timpul lui Scarlat Vodă Ghika, la 5 iunie 1760, pe temeliile vechii ctitorii din lemn, o biserică în piatră, de proporÈ›ii modeste, căreia i-au aÈ™ezat È™i o pisanie deasupra uÈ™ii de la intrare.

Dovezi ale celor două hramuri s-au păstrat până astăzi È™i sub forma icoanelor – cea a Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul ÅŸi cea a Sf. Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă – aflate în prezent, în partea dreaptă a icoanelor împărăteÈ™ti.

La începutul secolului XX, actuala Biserică Boteanu-Ienii a primit È™i un al treilea hram sărbătorit la 8 noiembrie. Aflăm despre acest hram din pisania de la intrarea în biserică:

 ”Această sfântă biserică, numită ÅŸi Bradu Boteanu s-a clădit a treia oară, adăogându-i-se hramul SfinÅ£ilor Voievozi, cu ajutorul bisericii, al Cocoanei Zinca Izvoranul ÅŸi al enoriaÅŸilor, între anii 1908-1911. VeniÅ£i să ne inchinăm ÅŸi să cădem la Hristos Împaratul ÅŸi Dumnezeul nostru.”

Istoria din spatele acestei inscripÈ›ii ne spune că după aproximativ 150 de ani de la zidire, ctitoria în piatră a fraÈ›ilor Maxem È™i Gheorghe, a fost înlocuită cu actuala sfântă biserică de proporÈ›ii monumentale, în formă de cruce bizantină È™i cu un adaos de pridvor la intrare.

Sfânta Mare Muceniță Varvara, cel de-al patrulea hram, praznuit la 4 decembrie, a fost adăugat actualei sfinte biserici dupa 1977. După cutremurul din acel an, prin demolarea Bisericii Ienii (sau Enei), monument istoric de la anul 1613, ce se afla vis-a-vis de hotelul Intercontinental, sectorul parohiei Ienii s-a alipit la Biserica Bradu-Boteanu. Sfânta Arhiepiscopie a BucureÅŸtilor a hotărât la acea vreme, pentru a se permanentiza numele bisericii Ienii, ca noua parohie să poarte numele de Biserica Boteanu-Ienii, adăugându-i-se ÅŸi hramul Sfânta Mare Muceniţă Varvara.